laakejatteet

Erityispalvelut

Annosjakelu

Annosjakelupalvelu tarkoittaa käytössä olevien reseptilääkkeiden pakkaamista annoskohtaisesti ottojärjestykseen (esim. aamu, päivä, ilta, yö) kahden viikon lääke-eriin. Annosjakelupalvelu seuraa kokonaislääkityksen tilannetta ja lääkkeiden yhteensopivuutta. Kaikki lääkitykseen liittyvä toiminta ja palvelu tapahtuu kiinteäsä yhteistyössä hoitavan lääkärisi kanssa.

Lääkkeiden annosjakelu auttaa erityisesti iäkkäitä ihmisiä selviytymään päivittäisestä lääkehoidostaan kotona. Ennen annosjakelun aloittamista asiakkaan kokonaislääkitys käydään läpi yhteistyössä lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa. Varsinaisesti kokonaisääkityksen yhteensopivuuden tarkastaminen tapahtuu tietokoneohjelmalla annosjakelua tekevässä tuotantoyksikössä. Arviointi sisältyy palvelun aloitukseen.

Annosjakelun on todettu säästävän lääkekustannuksia pitkällä aikavälillä ainakin kahdella tavalla: 1. annosjakelu toteutetaan käyttäen aina edullisimpia reseptilääkkeitä. 2. kahden viikon lääke-erät on helppo päivittää lääkitysmuutosten tapahtuessa, eikä kotiin keräänny turhia, käyttämättömiä reseptilääkkeitä.

Annosjakelun jakelupalkkiosta saa Kela-korvausta, jos palvelun käyttöönottaja on vähintään 75-vuotias ja käytössä on vähintään kuusi annosjakeluun soveltuvaa, Kela-korvattavaa lääkettä.

Tervetuloa keskustelemaan ja sopimaan annosjakelupalvelun käyttöönotosta. Tarkemmat tiedot Tähtiapteekista tai puhelimitse.

Lääkehoidon kokonaisarviointi palvelu

Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelu on yksi apteekkien uusimmista palvelumuodoista. Palvelun tarkoituksena on arvioida potilaan lääkehoitoa ja myös elämäntapoja kokonaisuutena. Apteekin erityispätevyyden tällaiseen arviointiin hankkinyt proviisori tai farmaseutti suorittaa arvioinnin yhteistyössä hoitavan lääkärin ja mahdollisesti kotihoidon henkilökunnan kanssa. Tällaista työskentelyä kutsutaan moniammatilliseksi yhteistyöksi. Arviointi perustuu potilaan haastattelussa esille tulleiden seikkojen huomioimiseen ja lääkärin kanssa sovittuihin muutosehdotuksiin- niiden käytännön sovelluksiin ja seurantaan. Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa käydään läpi kaikki potilaan käyttämät resepti- ja itsehoitolääkkeet ja keskustellaan terveyteen vaikuttavista elämäntavoista. Tällaista työskentelyä kutsutaan moniammatilliseksi yhteistyöksi.